متن آهنگ Koli Khat Roo Ye Satr از داریوش

- Dariush


9 👁


مقدمه
ابرا همه سيـــــــــــــــــــــاس ، اما اينجا خشكه ، خشكه
مى خواى اين تاريكى تموم شه صبح شه
نزديكه ديگه هوا گرگ و ميشه ، همه ميشارو خوردن
تا جايى كه چشم كار ميكنه گــــــــــــــــــــــــــــرگـــــه
علفاى هرز ، روز به روز گنده تر ميشن اين صحرا
خيلى وقته مُرده
ببــــــــــــــــــار سياهى ببــــــــار
ببينم تو چنتت چى دارى بذار وسط خدا اشكال نداره فوقش توام يه بار مثل ما بباز
ببــــــاز
قسمت اول
اينجا كجاس ؟
يه پسرك ميبينم اون ته ميرم سمتش ، دستش يه گله ، گله رُزه ميگه بيا ماله تويه ميگم نمى خوام واسه خودت
اسمت چيه بچه ؟ اميده يا ايمان ؟ ميخنده ......... ميگه اسم من مــــــــــــــــــرگه ، بچه ام خودتى بچه
همه از كنارم ميدوين ميرن انگارى جايى آتيش گرفته دعوايه يا جنگه ، يكى كه تو وجودش سراسر ترسه
ميزنه بم تعنه ميخورم زمين با كله ميگم هووووووو ، عوضى چته ؟ افتاد نگاش بم چشاش گرد
گفت حواست باشه با كى طرفى عوضى گرفتى ، تو خودت چيكاره اى اينجا ؟ چرا انقدر بيخيالى ؟
ببينم آشنايى پارتى اى چيزى دارى‌ ؟
ميگه چند وقته اينجايى ميگم نميدونم ، ميگه تو هيچى نميدونى
قسمت دوم
صداى جيغ مياد من انگارى نمياد هيچى يادم ! سفيديه زيادم اذيتم ميكنه


تصويرا مبهمه قلبم ، يه جورايى حس ميكنه يه سريا منتظرمن گشنمه اشكم خود به خود مياد تا به خود ميام
ميبينم يه جاى عجيبم ابعادم تغيير كرده ، كوچيكه كوچيكم
اربده ميزنم ، ميشورنم ، ميپوشنم ، آ ... الان حس ميكنم ميزون ترم ، يكى ميبوستم
آره ، سال ها گذشته ، 17 18 سال .
اينا يه تصوير بود كه من ديدم يه روزى اما نميدونم كى
اينا يه خواب بود ، يه جا بود عين خيابون ، خسته ترين بودم ، خونى پهنه زمين بودم
حس ميكردم هدفم واسه من سم بود ولى انگارى كاره من حق بود
دنباله واقعيت بودم اما آدمايى كه حق واسشون سمِ سلطرو به دست دارن
ولى من ، مطمينم يه پرده ميشه حاصلى از خونم
كه ميره بالا افشا ميكنه دروغو
حاصلى از خونم ، يه دست عارى از گناهه كه اهدا ميكنه حقوقو
حاصلى از خونم يه معلمه كه اصلاح ميكنه دروسو
قسمت پايانى
تو خوابم ابرا همه سيـــــــــــــــــــــاس ، اما اونجا خشكه
آدماى اون اطراف منتظرن تاريكى تموم شه صبح شه
هوا گرگ و ميشه ، همه ميشارو خوردن
تا جايى كه چشم كار ميكنه گــــــــــــــــــــــــــــرگـــــه
تا جايى كه چشم كار ميكنه گرگه
__من بودم وسط آسفالت خونى ، داشتم جون ميدادم .
تمام

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

امید
سیجل
محبوب ترین ها
داریوش

ارسال

ارسال

0.22030091285706Array ( [depedency load] => 0.00032496452331543 [music find] => 0.027174949645996 [t0.1] => 0.027177810668945 [artist musics] => 0.11539387702942 [rate] => 0.11911487579346 [sugesstion] => 0.1252908706665 [sync array] => 0.12547588348389 [titles load] => 0.12600684165955 [comments load] => 0.12637400627136 [best users load] => 0.21750378608704 [before view load] => 0.21750593185425 ) 0.2719