متن آهنگ Chaleh از Daygard feat Yara

- Daygard, Yara

38 👁
؛[قسمت اول: یارا]؛
یه خط از لبش به مرکز تنش
چال رو لپش کک رو صورتش
دلش میخواد بردارم دست از سرش
دلم میخواد بردارم
باز میشه تکرار
یه خط از لبش به مرکز تنش
چال رو لپش کک مک لبش
دلش میخواد بردارم دست از سرش
دلم میخواد بردارم خط از سرش
شروع میشه حرفامون عین همیشه
دشمنشم انگاری بین بقیه
میخنده میخندم عین غریبه
میچرخه میچرخم عین رویه
رو تکرار میکنه تا تکرار کنم
من از گرگایی نیستم که اصرار کنم
خط از لبش به مرکز تنش
یه دس روی دلش یه دس روی چشش
میشمرم اون اتمای غمو تک تکش
خیره به صورتش کک و مکش
عاشق تکرارشم با یه نگاه
خورشیدو میخوام و هم ابرای سیاه
یه خط از لبش به مرکز تنش
چاله رو لپش کک رو صورتش
دلش میخواد بردارم دست از سرش
دلم میخواد بردارم باز میشه تکرار


انگار که هرچه هست در عالم نیست
انگار که هرچه نیست در عالم هست

؛[قسمت دوم: دیگرد]؛
مشکی چشمش عمیق ترین چاه تاریک جهان
لباش فانوس خاموش دریای خون
میمکم میمکه میچشم میچشه
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دست میکشه رو صورتم
بعد میخنده به زور
من مسافرم غریب به خونه ات راه نده
میگه میدونی چند سالی میشه هستم منتظر
میکنه پا توی کفشم
میگم پا برهنه میرم
میگه آتیش زدی زیرم
جهنم خوابت میشم
میگم فاصله بگیر
میگه ا فاصله میترسم
میگم درخت پاییزم
میگه با برگات میرقصم
میگم بیا چشم بذاریم
هرکی زود تر قایم شد
میگه من چشم میذارم به سینه ات اونجوری خامش کن
میکنه تزریق از سم جنونش به تنم
میگه میخوای بری؟
میگم دیگه نمیتونم دل بکنم
میذاره پا جلوی پام میذارم پا جلوی پاش
میکشه یه خط از لبش به مرکز تنش
میگم چیکار میکنی؟ هیچی


تو راحت بخواب بیدار نمیشن این بار
رختشو پوشید رژشو کشید
لب گذاشت روی لبمو خودشو چشید
خمارو بی حال بیدار میشن از خواب
انگار گم کردن یه چیزیو همه ی دیده ها باز
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرارانگار که هرچه هست در عالم نیست
انگار که هرچه نیست در عالم هست
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

حمیرا
همایون شجریان
محبوب ترین ها
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

اگر فکر می کنید قسمتی از متن نیاز به توضیح دارد با انتخاب آن قسمت و نوشتن توضیح کوتاهی، به ما و بقیه کاربران کمک کنید.

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.61510705947876Array ( [depedency load] => 0.00040602684020996 [music find] => 0.55536007881165 [t0.1] => 0.55536603927612 [artist musics] => 0.56115293502808 [rate] => 0.56638884544373 [sugesstion] => 0.57437491416931 [trends] => 0.57545900344849 [sync array] => 0.57571387290955 [titles load] => 0.57597088813782 [comments load] => 0.57637000083923 [abouts load] => 0.57637190818787 [best users load] => 0.61108088493347 [before view load] => 0.61108303070068 ) 0.6671