متن آهنگ Madphoon از Daygard

- Daygard


6 👁


؛[قسمت اول]؛
صداهای گُنگی که میپیچن این بالا تو سرم
تو این شوره زار مدفون
خمار فراموشی ام
میاد به یادم، چهل و هفت هشت ساعتی میگذره
از آخرین هم آغوشی این پلک های لعنتی
خمار رفتنم
خمار دل کندنم
تو فکر توشه ی سفرم
اَه، چی باید ببرم
چمدون خاک گرفته یه گوشه تو گنجه ی خیال
میگه منم اولین همسفرت

؛[همخوان]؛
دنیا یه کاغذ سفیده
من طرح سیاه روشم
چه فرقی داره رو لباس پوستینم چی بپوشم
تو گذرنامه ام مهرِ خاطره ست
ویزا از کشور فرار
مقصدم یه جای دور که فقط بگذره زمان
از این ورش تا اون ورش
رو این گستر منحرف بچرخ
من به روح آزاد فکرتم، معتقد
قسم به پرده ی سیاه پیش چشمت
قسم به دیوار سفید و صاف پس ذهنت
قسم به قدرت کلام، قسم به قدرت اندیشه
قسم به پرده ی گوشِت که تنها خونه ی من میشه؛[قسمت دوم]؛
بهترین سوغات من شکست جبرته
حکم بدون اعتراض به قاضی، صدای ذلته
من یه تجسم تار از رویاهای دورتم
من دلیل انتظار فرداهای پوچتم
یه چیزی بدیم از دست
چه چیزی میاریم به دست
تو اوج سادگی زمزمه کن زیر لب باهام برقص

؛[همخوان]؛
دنیا یه کاغذ سفیده
من طرح سیاه روشم
چه فرقی داره رو لباس پوستینم چی بپوشم
تو گذرنامه ام مهرِ خاطره ست
ویزا از کشور فرار
مقصدم یه جای دور که فقط بگذره زمان
از این ورش تا اون ورش
رو این گستر منحرف بچرخ
من به روح آزاد فکرتم، معتقد
قسم به پرده ی سیاه پیش چشمت
قسم به دیوارِ سفید و صاف پس ذهنت
قسم به قدرت کلام، قسم به قدرت اندیشه
قسم به قاضی ای به اسم زمان
قسم به انعکاسی که نموند تو جلد مکان

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.20579600334167Array ( [depedency load] => 0.00034999847412109 [music find] => 0.027091026306152 [t0.1] => 0.027095079421997 [artist musics] => 0.10565805435181 [rate] => 0.10908699035645 [sugesstion] => 0.11496305465698 [sync array] => 0.11515092849731 [titles load] => 0.11538195610046 [comments load] => 0.1157169342041 [best users load] => 0.20363998413086 [before view load] => 0.20364284515381 ) 0.2545