متن آهنگ Bir Zamanlar از Deniz Seki

Bir Zamanlar - Deniz Seki


18 👁


Küçük küçük sevinçler
Yaşıyorum bu aralar
Merak ediyorum acaba
Vuslata ne zaman varırım

Annem de haliyle
Merak ediyormuş kızını
Bilmiyor ki geçmişte
Ne çok yanlışı var

Küçük küçük sevinçler
Yaşıyorum bu aralar
Merak ediyorum acaba
Vuslata ne zaman varırım

Annem de haliyle
Merak ediyormuş kızını
Bilmiyor ki geçmişte
Ne çok yanlışı var

Bir zamanlar ne çok aşıktık hatırladım da
Kimseler karışmasa ne de mutlu olurmuşuz
İnsan bugününü hakkıyla yaşayamayınca
Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz

Küçük küçük sevinçler
Yaşıyorum bu aralar


Merak ediyorum acaba
Vuslata ne zaman varırım

Annem de haliyle
Merak ediyormuş kızını
Bilmiyor ki geçmişte
Ne çok yanlışı var

Bir zamanlar ne çok aşıktık hatırladım da
Kimseler karışmasa ne de mutlu olurmuşuz
İnsan bugününü hakkıyla yaşayamayınca
Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz

Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz

Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz

Bir zamanlar ne çok aşıktık hatırladım da
Kimseler karışmasa ne de mutlu olurmuşuz
İnsan bugününü hakkıyla yaşayamayınca
Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz

Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz

Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.25064301490784Array ( [depedency load] => 0.00038313865661621 [music find] => 0.030097007751465 [t0.1] => 0.03010106086731 [artist musics] => 0.23231506347656 [rate] => 0.23771119117737 [sugesstion] => 0.24295401573181 [sync array] => 0.24342608451843 [titles load] => 0.24370312690735 [recent load] => 0.24444818496704 [comments load] => 0.24505400657654 [best users load] => 0.24837207794189 [before view load] => 0.24837303161621 ) 0.3329