متن آهنگ Hellcat از Desmeon

- Desmeon


7 👁


Drop me like a Hellcat

Hellcat!

Hellcat, Hellcat, Hellcat
Hellcat, Hellcat, Hellcat
Hellcat – faster!
Hell, hell, hell, hell
Hell, hell, hell, hell
Hell, hell, hell, hell
Drop me like a Hellcat!

Like a Hellcat
Hellcat!Hellcat, Hellcat, Hellcat
Hellcat, Hellcat, Hellcat
Hellcat – faster!
Hellcat, Hellcat, Hellcat
Hellcat, Hellcat, Hellcat
Hellcat, Hellcat, Hellcat
Hellcat, Hellcat, Hellcat
Throw me like a Hell *meow*!

Like a Hellcat
*meow*!

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

پازل بند
اکتاو
محبوب ترین ها
Desmeon

ارسال

ارسال

0.14879584312439Array ( [depedency load] => 0.00032901763916016 [music find] => 0.025524854660034 [t0.1] => 0.025529861450195 [artist musics] => 0.098397016525269 [rate] => 0.10184979438782 [sugesstion] => 0.10780882835388 [sync array] => 0.108069896698 [titles load] => 0.10831785202026 [recent load] => 0.10886788368225 [comments load] => 0.10921692848206 [best users load] => 0.14664196968079 [before view load] => 0.14664387702942 ) 0.1975