متن آهنگ Nekozilla از Different Heaven

Nekozilla - Different Heaven


13 👁


[Instrumental]ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


هورش بند
رضا بهرام
محبوب ترین ها
Different Heaven

ارسال

ارسال

0.43376183509827Array ( [depedency load] => 0.00037598609924316 [music find] => 0.23881101608276 [t0.1] => 0.23881697654724 [artist musics] => 0.41422390937805 [rate] => 0.42109680175781 [sugesstion] => 0.42875385284424 [sync array] => 0.42900490760803 [titles load] => 0.4293429851532 [recent load] => 0.43012690544128 [comments load] => 0.43079495429993 [best users load] => 0.43162679672241 [before view load] => 0.43162679672241 ) 0.5242