متن آهنگ Tamoom Shod Raft از Donya

- Donya


6 👁


تموم شد و رفت هرچی بدی بود با هم
آره تموم شد و رفت تلخیای کوتاهم
تموم شد و رفت لحظه های بیمارم
الان خیالم تخت چشم رو هم که میزارم
الان خیالم تخت چشم رو هم که میزارم

وقتی کارام داره خوب پیش میره
به خودم نمیگیرم حرفای پشت سرو
خوش میگذرونم تو روزای بد
خوش ترم روزای خوش ترو
با قدرت ادامه میدم
گره میزنم بهم انگشتمو
با قدرت ادامه دادم
ببین رو دیوار جای مشتمو
من پُلای پشتمو خودم ساختم
غما رو کشتم و یاد دادم به همه انگیزه رو
داستان غم انگیزمو تموم کردم
تموم کردمتموم شد و رفت هرچی بدی بود با هم
آره تموم شد و رفت تلخیای کوتاهم
تموم شد و رفت لحظه های بیمارم
الان خیالم تخت چشم رو هم که میزارم
الان خیالم تخت چشم رو هم که میزارم

رسیده وقت شادی بپوش رخت شادی
پیشانی بلندم منو کجا نشاندی
دوباره جان گرفته امید در دل من
دلا مرا چگونه پی خودت کشاندی؟

تموم شد و رفت هرچی بدی بود با هم
اره تموم شد و رفت تلخیای کوتاهم
تموم شد و رفت لحظه های بیمارم
الان خیالم تخت چشم رو هم که میزارم
الان خیالم تخت چشم رو هم که میزارم
الان خیالم تخت چشم رو هم که میزارم

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.19851398468018Array ( [depedency load] => 0.00027298927307129 [music find] => 0.02454400062561 [t0.1] => 0.02454686164856 [artist musics] => 0.097039937973022 [rate] => 0.10048580169678 [sugesstion] => 0.10620188713074 [sync array] => 0.10639095306396 [titles load] => 0.10661292076111 [comments load] => 0.10693693161011 [best users load] => 0.19665598869324 [before view load] => 0.19665789604187 ) 0.2463