تصویر آهنگ New Rules از Dua Lipa

دانلود + متن + ترجمه آهنگ New Rules از Dua Lipa

- 1053 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ New Rules از Dua Lipa امتیاز 9.5 از 2 نظر

ژانر: پاپ

موضوع: دل شکستگی
One, one, one, one, one
یک، یک، یک، یک، یک...

Talking in my sleep at night
شبها تو خوابم با خودم حرف می زنم
Making myself crazy
دیگه دارم دیوونه میشم
(Out of my mind, out of my mind)
از ذهن من برو گمشو بیرون
Wrote it down and read it out
من (بارها و بارها) آن را نوشته و می‌خوانم
Hoping it would save me
امیدوارم این کار نجاتم بده
(Too many times, too many times)
بارها و بارها این کار را تکرار میکنم

My love
عشق من
He makes me feel like nobody else
عشق من حسی بهم می ده که هیچکس دیگه ای نمی تونه بهم اینو انتقال بده
Nobody else
هیچکس دیگه ای نمیتونه
But my love
ولی عشقم
He doesn't love me, so I tell myself
او عاشقم نیست، برای همین به خودم میگم
I tell myself
به خودم میگم

One: Don't pick up the phone
یم، تلفنو جواب نده
You know he's only calling 'cause he's drunk and alone
می دونی فقط وقتی زنگ میزنه که مست کرده و تنهاست
Two: Don't let him in
دو، نذار بیاد داخل
You'll have to kick him out again
چون مجبوری از خونه دوباره پرتش کنی بیرون
Three: Don't be his friend
سه، دوستش نباش
You know you're gonna wake up in his bed in the morning
چون میدونی قراره صبح توی تختش از خواب بیدار شی
And if you're under him
و در صورتی‌که زیر او باشی
You ain't getting over him
حالت بهتر نمی‌شود

I got New Rules - I count 'em
من قوانین جدیدی ساختم، من می شمرم شون
I got New Rules - I count 'em
من قوانین جدیدی ساختم، من می شمرم شون
I gotta tell them to myself
باید این قانونها را به خودم بفهمونم
I got New Rules - I count 'em
من قوانین جدیدی ساختم، من می شمرم شون
I gotta tell them to myself
باید این قانونها را به خودم بفهمونمI keep pushing forwards
من میخوام به جلو برم
But he keeps pulling me backwards
ولی اون همش به عقب هلم میده
(Nowhere to turn, no way)
هیچ جایی برای تغییر، هیچ راهی
(Nowhere to turn, no)
هیچ جایی برای تغییر، نه
Now I'm standing back from it
حالا پشت بهش ایستادم
I finally see the pattern
بالاخره دارم راه حلش را پیدا کردم
(I never learn, I never learn)
هیچ وقت یاد نگرفتم، هیچ وقت یاد نگرفتم

But my love
ولی عشقم
He doesn't love me, so I tell myself
او عاشقم نیست، برای همین به خودم میگم
I tell myself
به خودم میگم
I do, I do, I do
گفتم، گفتم، گفتم

One: Don't pick up the phone
یم، تلفنو جواب نده
You know he's only calling 'cause he's drunk and alone
می دونی فقط وقتی زنگ میزنه که مست کرده و تنهاست
Two: Don't let him in
دو، نذار بیاد داخل
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
You'll have to kick him out again
چون مجبوری از خونه دوباره پرتش کنی بیرون
Three: Don't be his friend
سه، دوستش نباش
You know you're gonna wake up in his bed in the morning
چون میدونی قراره صبح توی تختش از خواب بیدار شی
And if you're under him
و در صورتی‌که زیر او باشی
You ain't getting over him
حالت بهتر نمی‌شود

I got New Rules - I count 'em
من قوانین جدیدی ساختم، من می شمرم شون
I got New Rules - I count 'em
من قوانین جدیدی ساختم، من می شمرم شون
I gotta tell them to myself
باید این قانونها را به خودم بفهمونم
I got New Rules - I count 'em
من قوانین جدیدی ساختم، من می شمرم شون
I gotta tell them to myself
باید این قانونها را به خودم بفهمونم

Practice makes perfect
تمرین کردن باعث بهتر شدن میشه
I'm still tryna learn it by heart
هنوز تلاش می کنم با قلبم یاد بگیرمش
(I got New Rules - I count 'em)
من قوانین جدیدی ساختم، من می شمرم شون
Eat, sleep, and breathe it
می خورم، می خوابم، و تنفس میکنم
Rehearse and repeat it, 'cause I (I got new)
تمرین کن و تکرار کن، چون من... (من قانون‌های جدید....)

One: Don't pick up the phone (yeah)
یک:تلفن و برندار (آره)
You know he's only calling 'cause he's drunk and alone (alone)
میدونی فقط زنگ زده چون مست و تنهاست (تنهاست)
Two: Don't let him in (uh-ooh)
دو: نذار بیاد داخل (اوه اووه)
You'll have to kick him out again (again)
باید دوباره بندازیش بیرون (دوباره)
Three: Don't be his friend
سه، دوستش نباش
You know you're gonna wake up in his bed in the morning
چون میدونی قراره صبح توی تختش از خواب بیدار شی


And if you're under him
و در صورتی‌که زیر او باشی
You ain't getting over him
حالت بهتر نمی‌شود

I got New Rules - I count 'em
من قوانین جدیدی ساختم، من می شمرم شون
I got New Rules - I count 'em
من قوانین جدیدی ساختم، من می شمرم شون
(Whoa-ooh, whoa-ooh, whoa)
واو
I gotta tell them to myself
باید این قانونها را به خودم بفهمونم
I got New Rules - I count 'em
من قوانین جدیدی ساختم، من می شمرم شون
(Baby, you know I count 'em)
عزیزم، می دونی من می شمرم شون
I gotta tell them to myself
باید این قانونها را به خودم بفهمونم

Don't let him in, don't let him in
نگذار بیاد تو، نگذار بیاد تو
Don't, don't, don't, don't
نگذار، نگذار، نگذار
Don't be his friend, don't be his friend
باهاش دوست نباش
Don't, don't, don't, don't
نگذار، نگذار، نگذار
Don't let him in, don't let him in
نگذار بیاد تو، نگذار بیاد تو
Don't, don't, don't, don't
نگذار، نگذار، نگذار
Don't be his friend, don't be his friend
باهاش دوست نباش
Don't, don't, don't, don't
نگذار، نگذار، نگذار
You're gettin' over him
تو از پسش بر میای

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانلود
320
8.1MB
128
3.3MB
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال