متن آهنگ 蝴蝶少女 (Don't Go) از EXO

- EXO - XOXO

21 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


باران
ابی
محبوب ترین ها
EXO

ارسال

ارسال

0.28321599960327Array ( [depedency load] => 0.00040316581726074 [music find] => 0.035416126251221 [t0.1] => 0.035421133041382 [artist musics] => 0.16153407096863 [rate] => 0.16880893707275 [sugesstion] => 0.18185210227966 [sync array] => 0.18256402015686 [titles load] => 0.18283200263977 [comments load] => 0.18323707580566 [best users load] => 0.27785706520081 [before view load] => 0.27786016464233 ) 0.3518