متن آهنگ 발자국 (On the snow) از EXO

- EXO

26 👁
Baby
Ooh Yeah Oh
여기 흰 눈 위에 너의 걸음 따라서
Listen
더 가버림 안돼요 따라갈 수 없죠
멀어지면 그저 난 바라봐야 해요
달력이 전부 끝나기 전
그대 있는 곳 찾아서
이젠 내가 갈게요
거기 멈춰요 Ah Ah Ah
혹시나 내가 길을 잃어버릴까
깊이 새겨둔 그대 마음 알아요
여기 떨어진 이 사랑이
나에겐 화살표 되어
그대 머무는 곳 알려주네요
꼭 나보다 딱 한 뼘
작은 발자국과 또 이 길을 걸어
난 지금 On the snow
Oh 저만치 보여요
그대의 그 모습
어디쯤 왔는지 돌아본 것 같아
쌓인 눈 위로 한참이나
네 얼굴을 덧그렸어
내린 눈이 그 모습
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
지울 수 없게 난 난 난
빛나던 우릴 아직 기억하나요
그 날에 멈춘 우리 추억을 쫓아
여기 떨어진 이 사랑이
나에겐 화살표 되어
그대 머무는 곳 알려주네요
꼭 나보다 딱 한 뼘
작은 발자국과 또 이 길을 걸어
난 지금 On the snow
혼자서 보낸 밤이 지나고
그 문을 열어 밖을 보면
깜짝 놀라게
그 날에 잠시 다녀간 듯이
oh 내가 서 있을게
You give me yours
I'll give you mine
여기 떨어진 이 사랑이
나에겐 화살표 되어
그대 머무는 곳 알려주네요
꼭 나보다 딱 한 뼘
작은 발자국과 또 이 길을 걸어
난 지금 On the snow
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

آمین
شاهین نجفی
محبوب ترین ها
EXO

ارسال

ارسال

0.2879159450531Array ( [depedency load] => 0.0031130313873291 [music find] => 0.043560981750488 [t0.1] => 0.043565988540649 [artist musics] => 0.18141484260559 [rate] => 0.18756198883057 [sugesstion] => 0.19863104820251 [sync array] => 0.1989049911499 [titles load] => 0.19921803474426 [comments load] => 0.19972205162048 [best users load] => 0.28483295440674 [before view load] => 0.28483390808105 ) 0.3611