متن آهنگ 3.6.5 از EXO

- EXO - XOXO

216 👁 متن آهنگ 3.6.5 از EXO - امتیاز 9.0 از 1 نظر
세 번 까진 부딪혀 봐
여섯 번쯤 울지라도
다섯 번 더 이겨내면 끝이
보이기 시작해
조급하게 달릴 수록 중요한 걸
놓칠 뿐야
네게 좀 더 시간을 줘 숨을
고를 수 있게 해
늘 같은 곳에서 떠오는 태양처럼
3 6 5 난 매일 아침 잠든 널
깨우며 하룰 시작해
3 6 5 1분 1초의 틈도 없을만큼
함께 할 거야
oh oh oh oh 3 6 5 네 손을 잡고
oh oh oh oh 3 6 5 놓지 않을게
소리 내어 세 번 웃고 여섯
곡의 노랠 들어
다섯 시간 자고 나면 다 별거
아닌 게 될 거야
ریتم
دانلود
난 너를 지키는 저 빛의 기사처럼
3 6 5 너의 앞에서 오직 너를
이유로 검을 휘둘러
3 6 5 마치 널 위해 태어난 것
같은 매일을 살게
oh oh oh oh 3 6 5 어떤 아픔도
oh oh oh oh 3 6 5 널 비껴가게
널 시험할 운명들이 눈물을
부를 때
언제라도 난 기적처럼
네 앞에 나타날게
3 6 5 너의 뒤에서 절대 너를
위한 매일을 살게
3 6 5 마치 널 위해 태어난 것
같은 하룰 채우며
oh oh oh oh 3 6 5 어떤 아픔도
oh oh oh oh 3 6 5 널 비껴가게
3 6 5 너를 지킬게
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلوددانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.10851287841797Array ( [depedency load] => 0.00032782554626465 [music find] => 0.020479917526245 [t0.1] => 0.020483016967773 [artist musics] => 0.066180944442749 [rate] => 0.071355819702148 [sugesstion] => 0.078943014144897 [trends] => 0.080077886581421 [sync array] => 0.080306053161621 [titles load] => 0.08056902885437 [comments load] => 0.080956935882568 [abouts load] => 0.080957889556885 [best users load] => 0.10516500473022 [before view load] => 0.10516691207886 ) 0.1751