متن آهنگ Delight (CHANYEOL) از EXO

- EXO

18 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


صادق
محمد لطفی
محبوب ترین ها
EXO

ارسال

ارسال

1.2094929218292Array ( [depedency load] => 0.0003359317779541 [music find] => 0.25201082229614 [t0.1] => 0.25201487541199 [artist musics] => 0.51398301124573 [rate] => 0.54632592201233 [sugesstion] => 0.65083193778992 [sync array] => 0.71712684631348 [titles load] => 0.72475600242615 [comments load] => 0.72631287574768 [best users load] => 1.1975598335266 [before view load] => 1.1975619792938 ) 1.3011