متن آهنگ Lights Out از EXO

- EXO


34 👁


[IG exolovers3]
숨 쉬는 것조차
힘겨울 만큼
눈물이 차오를 땐
가끔씩
내 안에 숨어 울어도 괜찮아
그래도 돼
지나갈 테니까
내 품에 잠이 들어
이대로 깨지는 마요
다시 또 아침이 올 테니
외로움 끝에선 그대가
편히 꿈 꿀 수 있도록
오늘은 그만 불을 꺼줘
고개를 들었을 땐
미소를 띠어줘
아픔 따윈 잊도록
소중했던
작은 추억들 모두 간직한 채


잠이 들 수 있게
이젠 혼자가 아닌 걸
더 이상 외롭진 마요
이대로 아침이 올 테니
슬픔의 끝에선 그대가
편히 웃을 수 있도록
오늘은 그만 불을 꺼줘
하늘이 구름에 가려지듯
그대도 잠시 가려진다면 다시 또
그댈 그댈
그댈 비춰줄게
내 품에 잠이 들어
이대로 깨지는 마요
다시 또 아침이 올 테니
외로움 끝에선 그대가
편히 꿈 꿀 수 있도록
오늘은 그만 불을 꺼줘

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ندیم
شادمهر عقیلی
محبوب ترین ها
EXO

ارسال

ارسال

0.14125204086304Array ( [depedency load] => 0.00031900405883789 [music find] => 0.022439002990723 [t0.1] => 0.022443056106567 [artist musics] => 0.094549894332886 [rate] => 0.097916841506958 [sugesstion] => 0.10358595848083 [sync array] => 0.10376405715942 [titles load] => 0.10403203964233 [recent load] => 0.10451197624207 [comments load] => 0.10485792160034 [best users load] => 0.1392719745636 [before view load] => 0.13927292823792 ) 0.1920