متن آهنگ Power - Live از EXO

- EXO

28 👁
머뭇거리지 마 Move on
자 시간이 없어
너의 미래는 바로 상상에 달렸어
두려움 따윈 버려 우린 그래도 돼
모든 열쇤 너에게 있는데
잠들지 않아도 꿈꾸던 널
잊지 않기를 바래 바래
오늘 우리 함께
신나게 한번 불태워볼까
꼭 하나 된 Feeling feeling
So turn me up
We got that power power
네가 나를 볼 때
서로 같은 마음이 느껴질 때
Power power
더 강해지는 걸
Turn the music up now
We got that power power
이 음악을 통해
같이 한목소리로 노래할 때
Power power
더 강해지는 걸
Turn the music up now
Power power
Turn the music up now
고민은 이제 그만 Stop
시간은 가 지금도 Tik tok
We take a shot
떠나자 We got bang bang pow wow
이어폰 타고 흘러 나오는 멜로디로
시끄러운 소음 덮고 볼륨은 Up high
We got that power everytime
잠들지 않아도 꿈꾸던 널
잊지 않기를 바래 바래
오늘 다시 함께
신나게 한번 불태워볼까
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
꼭 하나 된 Feeling feeling
So turn me up
We got that power power
네가 나를 볼 때
서로 같은 마음이 느껴질 때
Power power
더 강해지는 걸
Turn the music up now
We got that power power
이 음악을 통해
같이 한목소리로 노래할 때
Power power
더 강해지는 걸
Turn the music up now
지쳐버리는 그날이 오면 기억해 Babe
아름다웠던 우릴
다시 일어날 수 있는 그 힘은
네 안에 있다는 걸
We got that
We got that power power
이 음악을 통해
같이 한목소리로 노래할 때
Power power
더 강해지는 걸
Turn the music up now
Power power
Turn the music up now
We got that power power
이 음악을 통해 Eh
같이 한목소리로 노래할 때
Power power
더 강해지는 걸
Turn the music up now
We got that power
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

رضا پیشرو
کیمیا
محبوب ترین ها
EXO

ارسال

ارسال

0.39232110977173Array ( [depedency load] => 0.00062894821166992 [music find] => 0.053670167922974 [t0.1] => 0.053674936294556 [artist musics] => 0.25464296340942 [rate] => 0.26294112205505 [sugesstion] => 0.27838397026062 [sync array] => 0.27890706062317 [titles load] => 0.27919101715088 [comments load] => 0.27986407279968 [best users load] => 0.38841795921326 [before view load] => 0.38842010498047 ) 0.4746