متن آهنگ Sing For You از EXO

- EXO

31 👁
내 낡은 기타를 들어 하지 못한 고백을
혹은 고집스레 삼킨 이야기를
노래 하나 만든 척 지금 말하려 해요
그냥 들어요 I’ll sing for you

너무 사랑하지만 사랑한다 말 안 해
어색해 자존심 허락 안 해
오늘은 용기 내서 나 말할 테지만
무심히 들어요 I’ll sing for you

The way you cry, the way you smile
내게 얼마나 큰 의미인 걸까?
하고픈 말, 놓쳐버린 말
고백할 테지만 그냥 들어요 I’ll sing for you, sing for you
그냥 한번 듣고 웃어요

조금 우습죠 내겐 그대 밖에 없는데
가끔은 남보다 못한 나
사실은 그대 품에 머리칼을 부비고
안기고 싶은 건데 말이죠
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

The way you cry, the way you smile
내게 얼마나 큰 의미인 걸까?
돌아서며 후회했던 말
사과할 테지만 그냥 들어요 I’ll sing for you, sing for you
아무렇지 않은 척해요

매일 너무 감사해 그대가 있어서
신께서 주신 내 선물

오늘이 지나면 난 또 어색해 할지도
하지만 오늘은 꼭 말하고 싶어 그러니 들어요

The way you cry, the way you smile
내게 얼마나 큰 의미인 걸까?
하고픈 말, 놓쳐버린 말
고백할 테지만 좀 어색하지만
그냥 들어요 I’ll sing for you, sing for you
그냥 들어요 I’ll sing for you
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

پویا بیاتی
حصین
محبوب ترین ها
EXO

ارسال

ارسال

0.37059497833252Array ( [depedency load] => 0.00062417984008789 [music find] => 0.043559074401855 [t0.1] => 0.043562173843384 [artist musics] => 0.21637916564941 [rate] => 0.223069190979 [sugesstion] => 0.23546409606934 [sync array] => 0.23578310012817 [titles load] => 0.23607206344604 [comments load] => 0.23653316497803 [best users load] => 0.36293506622314 [before view load] => 0.36293697357178 ) 0.4615