متن آهنگ Stronger از EXO

- EXO


49 👁


내 앞엔 나보다
짙은 그대 걸음이
내 두 눈엔 나보다 더
날 위해 흘려준 그 눈물이

아무 이유 없이 찾아온
비바람 같았던 날에도 나
Everything’s just gonna be fine (yes you will)
늘 뒤에서 바라봐 준
내 손 잡아준 그대에게

Every time I fail, every time I fall
내게 힘을 줘 더 강해질 테니
Every time I doubt, every time I lose
나를 이렇게나 자라게 했어
Feeling stronger, feeling stronger
길었던 어둠이 걷혀가고
햇살처럼 stronger, me and you

내 마음이 닳을 때면
날 채워주었던 힘이 됐어

길었던 방황의 끝에
힘겹게 얻은 네가 있어


Everything’s just gonna be fine
위태로운 내 모습도
모두 안아준 그대에게

Every time I fail, every time I fall
내게 힘을 줘 더 강해질 테니
Every time I doubt, every time I lose
나를 이렇게나 자라게 했어

나 아득하게 떠올렸던 어제를
믿을 수 없는 나의 오늘로
또 내일로 닿게 했죠

Every time I fail, every time I fall
강해질 수 있는 이유는 너야

Every time I fail, every time I fall
나는 더 강하게 일어날거야
Every time I doubt, every time I lose
나를 이렇게나 자라게 했어
Feeling stronger, feeling stronger
길었던 어둠이 걷혀가고
햇살처럼 stronger, me and you

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ایوان بند
شایع
محبوب ترین ها
EXO

ارسال

ارسال

0.15662097930908Array ( [depedency load] => 0.00033998489379883 [music find] => 0.010795831680298 [t0.1] => 0.010799884796143 [artist musics] => 0.098534822463989 [rate] => 0.10212397575378 [sugesstion] => 0.10826802253723 [sync array] => 0.10848903656006 [titles load] => 0.10875487327576 [recent load] => 0.10933399200439 [comments load] => 0.10971283912659 [best users load] => 0.15446901321411 [before view load] => 0.15447092056274 ) 0.2074