متن آهنگ Twenty Four از EXO

- EXO

27 👁
하룬 흘러가 찰나의 순간처럼
아니 매 순간 기나긴 영원처럼
바라볼수록 더 빠져들어가
너란 시간 속에 You're my
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my
You're my twenty four
You're my twenty four
얼음 같은 눈빛 숨이 멎는 줄
낮과 밤을 다 뺏겨버린 듯
숨을 쉬듯 종일 바라보는 중
Yeah Uh
시선이 마주친 사이 핀
기묘한 감정의 타이밍
What is this
차가운 널 향해 휘어진
뜨거운 내 맘이 보이니
네게서 불어온
매몰찬 바람도 상관없지
내 맘을 멈추는 건
1초도 어림없지
작은 틈도 없이 너로 채운 매일
내 심장은 이미 너에게로 All in
내 하루의 중심이 돼버린 너
Hold on hold on
하룬 흘러가 찰나의 순간처럼
아니 매 순간 기나긴 영원처럼
바라볼수록 더 빠져들어가
너란 시간 속에 You're my
You're my twenty four
You're my twenty four
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
얼어붙은 철벽같은 너의 베일
내 품에 다 녹여 걷어버릴 테니
그렇게 날 그냥
우두커니 바라보면 돼
여전히 눈부신 그 모습 그 자리
그대로 계속 날 향해 줘 Uh
내 작은 본능에 끌린
강한 운명의 힘
오직 널 향해 뛴
격한 심장의 Beat
네게 가는 길이길
Twenty four 전부이길
이 소망이 이루어지길
나의 하룬 너야
너를 닮은 초는 째깍째깍 돌지
긴긴 겨울밤도 결국 Sun is rising
그렇게 난 다시 또 시작하지
Hold on hold on
하룬 흘러가 찰나의 순간처럼
아니 매 순간 기나긴 영원처럼
바라볼수록 더 빠져들어가
너란 시간 속에 You're my
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
You're my twenty four
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

سوگند
محسن چاوشی
محبوب ترین ها
EXO

ارسال

ارسال

0.35123300552368Array ( [depedency load] => 0.00035905838012695 [music find] => 0.045125007629395 [t0.1] => 0.045129060745239 [artist musics] => 0.21262907981873 [rate] => 0.22089719772339 [sugesstion] => 0.23283410072327 [sync array] => 0.23311018943787 [titles load] => 0.23339700698853 [comments load] => 0.23386120796204 [best users load] => 0.34548020362854 [before view load] => 0.34548211097717 ) 0.4383