متن آهنگ Glory Of The Sun از Endless Melancholy

- Endless Melancholy


2 👁


INSTRUMENTAL
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


اشوان
صادق
محبوب ترین ها
Endless Melancholy

ارسال

ارسال

0.2162070274353Array ( [depedency load] => 0.00029397010803223 [music find] => 0.026605129241943 [t0.1] => 0.026607036590576 [artist musics] => 0.10224008560181 [rate] => 0.10617113113403 [sugesstion] => 0.11249709129333 [sync array] => 0.11267304420471 [titles load] => 0.11294007301331 [comments load] => 0.11351108551025 [best users load] => 0.21404910087585 [before view load] => 0.21405005455017 ) 0.2701