متن آهنگ Intro از Evening Hymns

- Evening Hymns

23 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


حبیب
اکتاو
محبوب ترین ها
Evening Hymns

ارسال

ارسال

0.33110594749451Array ( [depedency load] => 0.00032305717468262 [music find] => 0.026977062225342 [t0.1] => 0.026979923248291 [artist musics] => 0.13726496696472 [rate] => 0.14198994636536 [sugesstion] => 0.15156888961792 [sync array] => 0.16252589225769 [titles load] => 0.16286396980286 [comments load] => 0.16338205337524 [best users load] => 0.32796597480774 [before view load] => 0.32796692848206 ) 0.3921