متن آهنگ Intro از Evening Hymns

Intro - Evening Hymns


10 👁


(Instrumental)ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


علی سورنا
اکتاو
محبوب ترین ها
Evening Hymns

ارسال

ارسال

0.21103286743164Array ( [depedency load] => 0.00035786628723145 [music find] => 0.090109825134277 [t0.1] => 0.090115785598755 [artist musics] => 0.1833508014679 [rate] => 0.19100189208984 [sugesstion] => 0.20270681381226 [sync array] => 0.20293498039246 [titles load] => 0.20320677757263 [recent load] => 0.20701193809509 [comments load] => 0.20740985870361 [best users load] => 0.20847988128662 [before view load] => 0.20848083496094 ) 0.3150