متن آهنگ Najva از Farhad

- Farhad

48 👁
رستنی‌ها کم نیست
من و تو کم بودیم
خشک و پژمرده و
تا روی زمین خم بودیم

گفتنی‌‌ها کم نیست
من و تو کم گفتیم
مثل هذیان دم مرگ
از آغاز چنین درهم و برهم گفتیم

دیدنی‌‌ها کم نیست
من و تو کم دیدیم
بی‌سبب از پاییز
جای‌ میلاد اقاقی‌ها را پرسیدیم

چیدنی‌ها کم نیست
من و تو کم چیدیم
وقت گل دادن عشق روی دار قالی‌
بی‌سبب حتی پرتاب گل سرخی‌ را ترسیدیم

خواندنی‌‌ها کم نیست
من و تو کم خواندیم
من و تو ساده‌ترین شکل سرودن را در معبر باد
با دهانی‌ بسته وا ماندیم

من و تو کم بودیم
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
من و تو اما در میدان‌ها
اینک اندازه‌ی ما می‌خوانیم
ما به اندازه‌ی ما می‌بینیم
ما به اندازه‌ی ما می‌چینیم
ما به اندازه‌ی ما می‌گوییم
ما به اندازه‌ی ما می‌روییم

من و تو
کم نه، که باید شب بی‌‌رحم و
گل مریم و بیداری شبنم باشیم

من و تو
خم نه و درهم نه و کم هم نه
که می‌باید با هم باشیم

من و تو حق داریم
در شب این جنبش نبض آدم باشیم
من و تو حق داریم
که به اندازه‌ی ما هم شده، با هم باشیم

من و تو حق داریم
که به اندازه‌ی ما هم شده، با هم باشیم

... گفتنی‌‌ها کم نیست
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.42333102226257Array ( [depedency load] => 0.00032997131347656 [music find] => 0.02659797668457 [t0.1] => 0.02660083770752 [artist musics] => 0.20510196685791 [rate] => 0.20976400375366 [sugesstion] => 0.21961283683777 [sync array] => 0.24302005767822 [titles load] => 0.24329805374146 [comments load] => 0.2437059879303 [best users load] => 0.41846489906311 [before view load] => 0.41846704483032 ) 0.4754