تصویر آهنگ Dancer از Flo Rida

متن و ترجمه آهنگ Dancer از Flo Rida

- 410 👁
متن و ترجمه آهنگ Dancer از Flo Rida امتیاز 10.0 از 1 نظر


Baby girl, used ride on the metro
دختر خوشكله عادت داشت با مترو بره خونه
Had a dream of diamonds and stilettos
آرزوي داشت الماس و دشنه داشته باشه
First class in Miami from the West Coast
سوار هواپيماي درجه يك بشه از سواحل غربي بره ميامي
Never wanted to be homecoming queen
هيچوقت نميخواست يه ملكه باشه كه به خونه ميره
Not just another girl in the strip club
نه اينكه يه رقصنده تو كلوپ هاي خيابوني باشه
Working hard, not a dollar's gonna miss her
به سختي كار ميكرد كه حتي از به دلار هم نميگذشت
Big, big bags, I'm gonna tip her
نشونش كردم
Making sure she's gonna come home with me
ميخوام مطمئن شم كه اون با من مياد خونه

One money, two honey
يه پول با دو تا خوشكل
How much can I throw?
چقد ميتونم بدم؟
And for her I can't say no
و نميخوام به اون بگم نه
Oh, I won't let go
نه نميخوام برم

I fell in love with a Dancer, Dancer
من عاشق يه دختر رقاص شدم
Throwing all this cake, ooh
هر چي دارمو ميدم
It's your birthday girl, I like that girl
اين دختر ايده آل توه،من اينو دوستش دارم
I'm in love, I'm in love, I'm in love with a Dancer, Dancer
من عاشق اين رقاص شدم
In the champagne room until the sun comes up, oh my God
تو اتاق شامپاين تا وقتي خورشيد بالا مياد،خداي من...
I'm in love, I'm in love, I'm in love with her
من عاشق اين دختر شدم



It's 3 a.m. and we're only getting started
ساعت سه صبحه و ما تازه شروع كرديم
In the cab on the way to your apartment
تو تاكسي به سمت آپارتمان تو ميريم
Tonight you made the killing 'cause you're gorgeous
امشب از بس تو زيبا شدي همه رو به كشتن ميدي
Yeah, we're gonna have a hell of a time
اره قراره خيلي خوش بگذرونيم
Blew hunneds everywhere like a cartoon
Ooh baby, I can't take my eyes off you
اوه عزيزم نميتونم چشم ازت بردارم
Give it to me like your mamma never taught you
بدش به من مث وقتي كه مامانت نميگرفتت
I'll make it rain for the rest of your life
برا بقيه عمرت هر كاري بگي ميكنم

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
One money, two honey
يه پول با دو تا خوشكل
How much can I throw?
چقد ميتونم بدم؟
And for her I can't say no
و نميخوام به اون بگم نه
Oh, I won't let go
نه نميخوام برم

I fell in love with a Dancer, Dancer
من عاشق يه دختر رقاص شدم
Throwing all this cake, ooh
هر چي دارمو ميدم
It's your birthday girl, I like that girl
اين دختر ايده آل توه،من اينو دوستش دارم
I'm in love, I'm in love, I'm in love with a Dancer, Dancer
من عاشق اين رقاص شدم
In the champagne room until the sun comes up, oh my God
تو اتاق شامپاين تا وقتي خورشيد بالا مياد،خداي من...
I'm in love, I'm in love, I'm in love with her
من عاشق اين دختر شدم

Nothing gets me going like when she put on a show
وقتي ميرقصه هيچ چيزي نظرمو جلب نميكنه
Ain't ashamed to say it, I'll let everybody know
از اينكه اينو ميگم شرمنده نيستم،بذار همه بدونن
You don't have to say no words, you let your body speak
تو نميخواد هيچي بگي بذار بدنت حرفا رو بزنه
Baby I don't care, no I don't care
عزيزم برام مهم نيست



I fell in love with a Dancer, Dancer
من عاشق يه دختر رقاص شدم
Throwing all this cake, ooh
هر چي دارمو ميدم
It's your birthday girl, I like that girl
اين دختر ايده آل توه،من اينو دوستش دارم
I'm in love, I'm in love, I'm in love with a Dancer, Dancer
من عاشق اين رقاص شدم
In the champagne room until the sun comes up, oh my God
تو اتاق شامپاين تا وقتي خورشيد بالا مياد،خداي من...
I'm in love, I'm in love, I'm in love with a Dancer, Dancer
من عاشق اين رقاص شدم
Throwing all this cake, ooh
هر چي دارمو ميدم
It's your birthday girl, I like that girl
اين دختر ايده آل توه،من اينو دوستش دارم
I'm in love, I'm in love, I'm in love with a Dancer, Dancer
من عاشق اين رقاص شدم
In the champagne room until the sun comes up, oh my God
تو اتاق شامپاين تا وقتي خورشيد بالا مياد،خداي من...
I'm in love, I'm in love, I'm in love with her
من عاشق اين دختر شدم

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال