متن آهنگ Have It All از Foo Fighters

Have It All - Foo Fighters


18 👁


You're my size I need to try you on
Someone in between the right and wrong
Through everything you kept your wings apart
Through everything you stayed the same
And when I've had enough

She drains me
When I'm empty
She fills herself
She takes it all
In too deep
She's spilling over me
In too deep
She's spilling over me
Don't wanna have it all

Running through this maze you hold me in
Searching all these days to find the end
Your everything, your everything I'm not
But I'm anything, I'm anyone you want
And when I've had enough

She drains me
When I'm empty
She fills herself
She takes it all


In too deep
She's spilling over me
In too deep
She's spilling over me
Don't wanna have it all
Have it all
Have it all

I'm everything you're everything I'm not
I'm anything I'm anyone you want

She drains me
When I'm empty
She fills herself
She takes it all
In too deep
She's spilling over me
In too deep
She's spilling over me
In too deep
She's spilling over me
In too deep
She's spilling over me
Have it all...

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

رضا صادقی
شادمهر عقیلی
محبوب ترین ها
Foo Fighters

ارسال

ارسال

0.14936280250549Array ( [depedency load] => 0.00035786628723145 [music find] => 0.033502817153931 [t0.1] => 0.033505916595459 [artist musics] => 0.13074684143066 [rate] => 0.13382482528687 [sugesstion] => 0.14194488525391 [sync array] => 0.14214682579041 [titles load] => 0.14240193367004 [recent load] => 0.14294600486755 [comments load] => 0.14331698417664 [best users load] => 0.14411187171936 [before view load] => 0.14411187171936 ) 0.2564