متن آهنگ When No One Cares از Frank Sinatra

- Frank Sinatra

27 👁
When no one cares, and the phone never rings
The nights are endless things, you're like a child that cries
And no one hears the crying, you're like a falling star that dies
And seems to go on dying, when no one cares
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
You just count so many years and they glisten
With each tear, you can't believe that a love like hers
Could come from someone new, when no one cares but you
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

یاس
امو بند
محبوب ترین ها
Frank Sinatra

ارسال

ارسال

0.34038019180298Array ( [depedency load] => 0.00034117698669434 [music find] => 0.026960134506226 [t0.1] => 0.026962041854858 [artist musics] => 0.10526013374329 [rate] => 0.10980415344238 [sugesstion] => 0.11894512176514 [sync array] => 0.13561797142029 [titles load] => 0.13587212562561 [comments load] => 0.13622117042542 [best users load] => 0.33692002296448 [before view load] => 0.33692216873169 ) 0.3906