متن آهنگ Paul Masson از Fre$h feat Wiz Khalifa

- Fre$h, Wiz Khalifa

65 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


۲۵ باند
رضا بهرام
محبوب ترین ها
Fre$h feat Wiz Khalifa

ارسال

ارسال

0.36429500579834Array ( [depedency load] => 0.00038409233093262 [music find] => 0.049501180648804 [t0.1] => 0.049506187438965 [artist musics] => 0.13850021362305 [rate] => 0.14675307273865 [sugesstion] => 0.1624481678009 [sync array] => 0.18103814125061 [titles load] => 0.18137502670288 [comments load] => 0.18187999725342 [best users load] => 0.36203002929688 [before view load] => 0.36203217506409 ) 0.4186