متن آهنگ How Can I Go On از Freddie Mercury feat Montserrat Caballé

- Freddie Mercury, Montserrat Caballé

26 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.32966613769531Array ( [depedency load] => 0.00035905838012695 [music find] => 0.052658081054688 [t0.1] => 0.052662134170532 [artist musics] => 0.20704102516174 [rate] => 0.21220397949219 [sugesstion] => 0.22461414337158 [sync array] => 0.22483491897583 [titles load] => 0.22511291503906 [comments load] => 0.22630906105042 [best users load] => 0.32408308982849 [before view load] => 0.32408499717712 ) 0.4142