متن آهنگ I Was Born to Love You از Freddie Mercury

I Was Born to Love You - Freddie Mercury


17 👁


An amazing feeling coming through
I was born to love you
With every single beat of my heart
Yes, I was born to take care of you
Every single day of my life

You are the one for me, I am the man for you
You were made for me, you're my ecstasy
If I was given every opportunity I'd kill for your Love
So take a chance with me, let me romance with you
I'm caught in a dream, and my dream's come true
(It's) so hard to believe this is happening to me
An amazing feeling coming through

I was born to love you


With every single beat of my heart, yes
I was born to take care of you
Every single day of my life

I wanna love you, I love every little thing about you
I wanna love you, love you, love you
Born to love you, born to love you, yes I was born to Love you
Born to love you, born to love you every single day of my life
I was born to take care of you every single day of my life

I was born to love you
With every single beat of my heart
Yeah, I was born to take care of you, honey
Every single day of my life

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.17750310897827Array ( [depedency load] => 0.00034713745117188 [music find] => 0.043712139129639 [t0.1] => 0.043719053268433 [artist musics] => 0.15796303749084 [rate] => 0.16422700881958 [sugesstion] => 0.17016100883484 [sync array] => 0.17036604881287 [titles load] => 0.17336416244507 [recent load] => 0.17394113540649 [comments load] => 0.17430114746094 [best users load] => 0.17504620552063 [before view load] => 0.17504715919495 ) 0.2745