متن و ترجمه آهنگ I Was Born to Love You از Freddie Mercury

- Freddie Mercury

76 👁 متن و ترجمه آهنگ I Was Born to Love You از Freddie Mercury - امتیاز 10.0 از 1 نظر
An amazing feeling coming through
یک احساس شگفت انگیز داره به وجود میاد

I was born to love you
من متولد شدم برای عاشق تو بودن ،

With every single beat of my heart
با تک تک ضربان قلبم

Yes, I was born to take care of you
آره ، من متولد شدم تا مراقب تو باشم

Every single day of my life
در تک تک روزهای زندگیم


You are the one for me, I am the man for you
تو یکی هستی برای من ، من مردی هستم برای تو

You were made for me, you're my ecstasy
تو برای من ساخته شدی ، تو دل خوشی من هستی

If I was given every opportunity I'd kill for your Love
اگه به من هر فرصتی داده بشه بخاطر عشق تو می کشم ( کار شگفت انگیزی انجام میدم )

So take a chance with me, let me romance with you
پس به من یک شانس بده ، تا با تو ( در کنار تو ) عاشقانه باشم

I'm caught in a dream, and my dream's come true
من گرفتارم در یک رویا ، و رویای من داره به حقیقت میرسه

(It's) so hard to believe this is happening to me
خیلی سخته برام که باور کنم این اتفاق داره برام می افته

An amazing feeling coming through
یک احساس شگفت انگیز داره به وجود میاد


I was born to love you
من متولد شدم برای عاشق تو بودن ،

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
With every single beat of my heart, yes
با تک تک ضربان قلبم ؛ آره

I was born to take care of you
من متولد شدم تا مراقب تو باشم

Every single day of my life
در تک تک روزهای زندگیم


I wanna love you, I love every little thing about you
من می خوام عشاق تو باشم ؛ عاشق هر چیز کوچکی در مورد تو هستم.

I wanna love you, love you, love you
می خوام عاشق تو باشم ، عاشق تو باشم ، عاشق تو باشم

Born to love you, born to love you, yes I was born to Love you
متولد شدم برای عاشق تو بودن ، متولد شدم برای عاشق تو بودن ، آره ، من متولد شدم برای عاشق تو بودن .

Born to love you, born to love you every single day of my life
متولد شدم برای عاشق تو بودن ، متولد شدم برای عاشق تو بودن ، در تک تک روزهای زندگیم

I was born to take care of you every single day of my life
من متولد شدم تا مراقب تو باشم در تک تک روزهای زندگیم


I was born to love you
من متولد شدم برای عاشق تو بودن ،

With every single beat of my heart
با تک تک ضربان قلبم

Yeah, I was born to take care of you, honey
آره ؛ من متولد شدم برای عاشق تو بودن ، عزیزم

Every single day of my life
در تک تک روزهای زندگیم

ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

مشارکت کنندگان

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.49064993858337Array ( [depedency load] => 0.00062704086303711 [music find] => 0.10786008834839 [t0.1] => 0.10786604881287 [artist musics] => 0.31900691986084 [rate] => 0.32380104064941 [sugesstion] => 0.35019493103027 [sync array] => 0.35051894187927 [titles load] => 0.35080099105835 [comments load] => 0.35124206542969 [best users load] => 0.48463702201843 [before view load] => 0.48463892936707 ) 0.5887