متن آهنگ Living on My Own از Freddie Mercury

- Freddie Mercury

28 👁
Dee do dee do day
Dee do dee do dee do dee do day oh

Sometimes I feel I'm gonna break down and cry, so lonely
Nowhere to go, nothing to do with my time
I get lonely, so lonely, living on my own

Sometimes I feel I'm always walking too fast, so lonely
And everything is coming down on me, down on me, I go crazy
Oh so crazy, living on my own

Dee do de de, dee do de de
I don't have no time for no monkey business
Dee do de de, dee do de de
I get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeah
Got to be some good times ahead

Sometimes I feel nobody gives me no warning
Find my head is always up in the clouds in a dreamworld
It's not easy, living on my own, my own, my own

Dee do de de (lonely), dee do de de (lonely)
I don't have no time for no monkey business
Dee do de de, dee do de de
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeah
Got to be some good times ahead

C'mon baby

Dee do de de, dee do de de
I don't have no time for no monkey business
Dee do de de, dee do de de
I get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeah
Got to be some good times ahead

Yeah baby
Di di di di
Dibby dibby du-wop du-wop
Yeah y-y-y-y-y-y-ow-yeah
Living on my own, living on my own
Living on my own, living on my own, wooh
Da, day, day, day, day
Di, di, di, di, di, di, di
Be-dop, be-dop, be-dop, be-dop
Be-dop, be-dop, be-dop, be-dop
Be-dop, be-dop, be-dop, be-dop
Woh!
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.46060013771057Array ( [depedency load] => 0.00038719177246094 [music find] => 0.049419164657593 [t0.1] => 0.049424171447754 [artist musics] => 0.32498002052307 [rate] => 0.33047819137573 [sugesstion] => 0.34760618209839 [sync array] => 0.34785008430481 [titles load] => 0.34813618659973 [comments load] => 0.34854912757874 [best users load] => 0.45803904533386 [before view load] => 0.45804119110107 ) 0.5734