متن آهنگ Mr. Bad Guy (Brian Malouf remix) از Freddie Mercury

- Freddie Mercury


13 👁


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.22632813453674Array ( [depedency load] => 0.00031495094299316 [music find] => 0.085170030593872 [t0.1] => 0.08517599105835 [artist musics] => 0.1697690486908 [rate] => 0.17310810089111 [sugesstion] => 0.1789870262146 [sync array] => 0.17916393280029 [titles load] => 0.17940497398376 [recent load] => 0.1800000667572 [comments load] => 0.180340051651 [best users load] => 0.22438192367554 [before view load] => 0.22438311576843 ) 0.2794