متن آهنگ I Love Deep House از Grivina

- Grivina


23 👁


Grivina, Grivina
Я танцую одна, танцую одна

Слова мураши по моей коже
А я люблю его
Приторный бас, делаю громче
И пробую на вкус
Ты, ты для меня
Слаще чем конфета (да да да)
Я на тебе делаю акценты

Танцы без пауз, без пауз
Танцы без пауз
Танцы без пауз, без пауз
Танцы без пауз
А я люблю deep house

I love deep house
Deep house
I love deep house


Deep house

Эти звуки накроют меня опять
Ты знаешь почему хочется танцевать
Да, так примитивно, да, так импульсивно
Танцую на танцполе я
И мне не видно, нет, никого не видно
Танцую на танцполе одна

Танцы без пауз, без пауз
Танцы без пауз
Танцы без пауз, без пауз
Танцы без пауз
А я люблю deep house

I love deep house
Deep house
I love deep house
Deep house

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

پدرام آزاد
محسن مهر
محبوب ترین ها
Grivina

ارسال

ارسال

0.29389810562134Array ( [depedency load] => 0.00052905082702637 [music find] => 0.059983015060425 [t0.1] => 0.05998706817627 [artist musics] => 0.20051193237305 [rate] => 0.20379209518433 [sugesstion] => 0.21776509284973 [sync array] => 0.22246813774109 [titles load] => 0.22288799285889 [recent load] => 0.22388195991516 [comments load] => 0.22451901435852 [best users load] => 0.29145193099976 [before view load] => 0.29145407676697 ) 0.4057