متن آهنگ Don Daddy از Geko

- Geko

19 👁
She know I'm the Don Daddy
Foreign and sweet, said she from Paris
Love her covers and she love Cali
Might take me no cap no Bali

We keep it on a down low
I think that I found my, found your love
Keep it on a down low
Think I found my, found your love

If you want a rubbin' and huggin', I got ya
If you want a loving, just love me, I love ya
If you want a rubbin' and huggin', I got ya
If you want a loving, just love me, I love ya

My baby, yeah yeah
Always on my mind day and night
My baby, yeah yeah
Always on my mind day and night

My baby, yeah yeah

Keep it in a down low
Don't tell nobody I'm an outlaw
Turn off them lights with them lights fall

She know I'm the Don Daddy
And she got an attitude and she somebody
She make a man go cra
Crazy fighting
Bad ting, bad ting, bad ting, bad ting, bad
Turn off the lighting
Stead, instead, instead, instead, instead

Crazy fighting
Bad ting, bad ting, bad ting, bad ting, bad
Turn off the lighting
Stead, instead, instead, instead, instead

She know I'm the Don Daddy
Foreign and sweet, said she from Paris
Love her covers and she love Cali
Might take me no cap no Bali

We keep it on a down low
ریتم
دانلود
I think that I found my, found your love
Keep it on a down low
Think I found my, found your love

If you want a rubbin' and huggin', I got ya
If you want a loving, just love me, I love ya
If you want a rubbin' and huggin', I got ya
If you want a loving, just love me, I love ya

My baby, yeah yeah
Always on my mind day and night
My baby, yeah yeah
Always on my mind day and night

Keep you under with me
Show me that you're in love with me, yeah

Don Daddy
Gyall better know that I'm somebody
Yeah, somebody

Maybe we can fly anywhere that you want
Anywhere, yeah yeah
Creep on your boy anytime anywhere

She know I'm the Don Daddy
Foreign and sweet, said she from Paris
Love her covers and she love Cali
Might take me no cap no Bali

We keep it on a down low
I think that I found my, found your love
Keep it on a down low
Think I found my, found your love

If you want a rubbin' and huggin', I got ya
If you want a loving, just love me, I love ya
If you want a rubbin' and huggin', I got ya
If you want a loving, just love me, I love ya

My baby, yeah yeah
Always on my mind day and night
My baby, yeah yeah
Always on my mind day and night
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلودحسین تهی
سینا سرلک
محبوب ترین ها
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.11491394042969Array ( [depedency load] => 0.00035190582275391 [music find] => 0.029254913330078 [t0.1] => 0.029258966445923 [artist musics] => 0.071732997894287 [rate] => 0.076776027679443 [sugesstion] => 0.084594011306763 [trends] => 0.085721969604492 [sync array] => 0.085978031158447 [titles load] => 0.086238861083984 [comments load] => 0.086627006530762 [abouts load] => 0.086627960205078 [best users load] => 0.11123585700989 [before view load] => 0.1112380027771 ) 0.1771