متن آهنگ Sevens از Gem Club

- Gem Club


11 👁


your machine gun
eyes fire
off into the night
crystal hour
across the city
i can feel your white
sinking in me
i have never known anyone
i'll sew these bones
before the dawn
asleep in gardens


geometric
my heart collected in the vine
adorned with flowers
while i waited
for the world
to flood my mind
i have never known anyone
i'll sew these bones
before the dawn

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

تی‌ام بکس
محسن مهر
محبوب ترین ها
Gem Club

ارسال

ارسال

0.25200200080872Array ( [depedency load] => 0.00034403800964355 [music find] => 0.039316177368164 [t0.1] => 0.039319038391113 [artist musics] => 0.14207315444946 [rate] => 0.14583206176758 [sugesstion] => 0.15458512306213 [sync array] => 0.15481305122375 [titles load] => 0.15510201454163 [recent load] => 0.15571999549866 [comments load] => 0.15610408782959 [best users load] => 0.24372816085815 [before view load] => 0.24373006820679 ) 0.3240