متن آهنگ Wicked Game از Gemma Hayes

- Gemma Hayes


9 👁


The world is on fire and no one can save me but you
It's strange what desire will make foolish people do
I'd never dream that I'd meet somebody like you
I'd never dream that I'd lose somebody like you

No I don't want to fall in love
(This world is only gonna break your heart)
No I don't want to fall in love
(This world is only gonna break your heart)
With you

What a wicked game to play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You'll never feel this way
What a wicked thing to do
To make me dream of youAnd I don't want to fall in love
(This world is only gonna break your heart)
No I don't want to fall in love
(This world is only gonna break your heart)
With you

The world is on fire and no one can save me but you
It's strange what desire will make foolish people do
I'll never dream that I'd love somebody like you
And I'll never dream that I'd lose somebody like you

No I don't want to fall in love
(This world is only gonna break your heart)
No I don't want to fall in love
(This world is only gonna break your heart)
With you

No I...

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

محسن چاوشی
محمد رضا گلزار
محبوب ترین ها
Gemma Hayes

ارسال

ارسال

0.20215702056885Array ( [depedency load] => 0.00030088424682617 [music find] => 0.025486946105957 [t0.1] => 0.025490045547485 [artist musics] => 0.10042190551758 [rate] => 0.10382103919983 [sugesstion] => 0.10973501205444 [sync array] => 0.1099100112915 [titles load] => 0.1101598739624 [comments load] => 0.11049890518188 [best users load] => 0.20023798942566 [before view load] => 0.20023989677429 ) 0.2528