متن آهنگ Karvan از Gholam Hossein Banan

- Gholam Hossein Banan


9 👁


همه شب نالم چون نی
که غمی دارم
که غمی دارم

دل و جان بردی
اما نشدی یارم
یارم
با ما بودی
بی ما رفتی
چو بوی گل به کجا رفتی
تنها ماندم
تنها رفتی
چو کاروان رَود
فغانم از زمین بر آسمان رود
دور از یارم
خون می بارم
فتادم از پا به ناتوانی
اسیر عشقم
چنان که دانی
رهائی از غم نمی توانم
تو چاره ای کن که می توانی
گر ز دل برآرم آهی
آتش از دلم خیزد
چون ستاره از مژگانم
اشک آتشین ریزد
چو کاروان رود
فغانم از زمین
بر آسمان رود


دور از یارم
خون می بارم
نه حریفی تا با او
غم دل گویم
نه امیدی در خاطر
که تو را جوبم

ای شادیِ جان
سرو روان
کز بر ما رفتی
از محفل ما
چون دل ما
سوی کجا رفتی
تنها ماندم
تنها رفتی
چو بوی گل به کجا رفتی
به کجایی غمگسار من
فغان زار من بشنو
باز آ باز آ
از صبا حکایتی ز روزگار من بشنو
باز آ
باز آ سوی رهی
چون روشنی از دیده ما رفتی
با قافله ی باد صبا رفتی
تنها ماندم
تنها رفتی…

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ارشاد
شکیلا
محبوب ترین ها
Gholam Hossein Banan

ارسال

ارسال

0.21979188919067Array ( [depedency load] => 0.00048398971557617 [music find] => 0.027367115020752 [t0.1] => 0.027369976043701 [artist musics] => 0.10731601715088 [rate] => 0.11091208457947 [sugesstion] => 0.11737990379333 [sync array] => 0.11760497093201 [titles load] => 0.11782598495483 [comments load] => 0.11820793151855 [best users load] => 0.21781897544861 [before view load] => 0.21782112121582 ) 0.2732