متن آهنگ The Singularity از GHOSTEMANE

- GHOSTEMANE


17 👁


I let you pin me against the wall again
Stuck in your grip on my chest
The only pain is when I breathe
As you sink your claws into me


Don't you worry
Don't you worry
It only hurts me when I breathe

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.20842003822327Array ( [depedency load] => 0.00032615661621094 [music find] => 0.027020215988159 [t0.1] => 0.027024030685425 [artist musics] => 0.10225820541382 [rate] => 0.10588622093201 [sugesstion] => 0.11211204528809 [sync array] => 0.11231207847595 [titles load] => 0.11255502700806 [comments load] => 0.11288499832153 [best users load] => 0.20648598670959 [before view load] => 0.20648813247681 ) 0.2566