متن آهنگ Pech Pech از Gita

- Gita


148 👁


Nie muszę iść do kina, by czuć filmowe efekty
Odsłaniam wertikale, widze miasta defekty
Odłożyć do skarpety, tylko w snach
Psy kręcą GTA, pach, pach, pach, pach
Bóg kule nosi, ale rozdaje armaty i kajdany
Ja mam ćpuńskie stygmaty
W sądach sprawy, nie wypijesz za błędy
Bo ocean tej wódki zalałby wszystkie lądy tu


W klubach wypasają się młode gnu
Plastik biust, luksus do lat 40-tu
Stoję w przejściu, stroboskop jebie oczy
Nie znam koloru końca, za to znam zapach nocy
Z rapu profit, finanse czerpać chcesz?
Cyrk zajechał, 'everybody welcome' weź
Tańczą berka, lecz kurwa gdzie moneta?
Pies to jebał, pies to jebał

[Tekst i adnotacje na Rap Genius Polska]

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

آرمین
امین حبیبی
محبوب ترین ها
Gita

ارسال

ارسال

0.19391012191772Array ( [depedency load] => 0.00032401084899902 [music find] => 0.014124155044556 [t0.1] => 0.014127016067505 [artist musics] => 0.086796045303345 [rate] => 0.090629100799561 [sugesstion] => 0.09670615196228 [sync array] => 0.096915006637573 [titles load] => 0.097176074981689 [comments load] => 0.097532033920288 [best users load] => 0.19176816940308 [before view load] => 0.19177007675171 ) 0.2450