تصویر آهنگ متن آهنگ Darvish از Golpa از Golpa

متن آهنگ Darvish از Golpa

- Golpa


122 👁 متن آهنگ Darvish از Golpa - امتیاز 10.0 از 1 نظر


میدونستی که خاک
فرش منه
رفتی نموندی
چرا بخت سپیدو به سیاهی نشوندی
میدونستی فقط تورو دارم
رفتی نموندی
چرا مرغ امیدو از این خونه پروندی
درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه


همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه
درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه
همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه
میدونستی که خاک فرش منه
رفتی نموندی
چرا بخت سپیدو به سیاهی نشوندی


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.3702449798584Array ( [depedency load] => 0.00033998489379883 [music find] => 0.18905401229858 [t0.1] => 0.18905901908875 [artist musics] => 0.26470589637756 [rate] => 0.26839995384216 [sugesstion] => 0.27457404136658 [sync array] => 0.2747688293457 [titles load] => 0.27500700950623 [comments load] => 0.27536201477051 [best users load] => 0.36818194389343 [before view load] => 0.36818385124207 ) 0.4225