متن آهنگ Hunger Strike از Halestorm

Hunger Strike - Halestorm


17 👁


I don't mind stealing bread
From the mouths of decadence
But I can't feed on the powerless
When my cup's already overfilled
And it's on the table
The fire is cooking
And they're farming babies
While slaves are working
Blood is on the table
And the mouths are choking
I'm growing hungry

I don't mind stealing bread


From the mouths of decadence
I can't feed on the powerless
When my cup's already overfilled
And it's on the table
The fires cooking
And they're farming babies
While the slaves are all working
Blood is on the table
The mouths are choking
I'm growing hungry
I'm going hungry

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.15337204933167Array ( [depedency load] => 0.00032901763916016 [music find] => 0.037688016891479 [t0.1] => 0.037692070007324 [artist musics] => 0.12969708442688 [rate] => 0.13781809806824 [sugesstion] => 0.14742112159729 [sync array] => 0.14769196510315 [titles load] => 0.14796996116638 [recent load] => 0.14857912063599 [comments load] => 0.14899706840515 [best users load] => 0.14985513687134 [before view load] => 0.14985609054565 ) 0.2471