متن آهنگ Hunger Strike از Halestorm

- Halestorm

36 👁
I don't mind stealing bread
From the mouths of decadence
But I can't feed on the powerless
When my cup's already overfilled
And it's on the table
The fire is cooking
And they're farming babies
While slaves are working
Blood is on the table
And the mouths are choking
I'm growing hungry

I don't mind stealing bread
ریتم
دانلود
From the mouths of decadence
I can't feed on the powerless
When my cup's already overfilled
And it's on the table
The fires cooking
And they're farming babies
While the slaves are all working
Blood is on the table
The mouths are choking
I'm growing hungry
I'm going hungry
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

1.1847949028015Array ( [depedency load] => 0.0040237903594971 [music find] => 0.038736820220947 [t0.1] => 0.038739919662476 [artist musics] => 0.27090382575989 [rate] => 0.2770369052887 [sugesstion] => 0.28948378562927 [sync array] => 0.32553195953369 [titles load] => 0.32583999633789 [comments load] => 0.32639193534851 [best users load] => 1.1683638095856 [before view load] => 1.1683650016785 ) 1.2447