متن آهنگ Home از Hans Zimmer

- Hans Zimmer

25 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


هایده
شاهین نجفی
محبوب ترین ها
Hans Zimmer

ارسال

ارسال

0.44666695594788Array ( [depedency load] => 0.00037312507629395 [music find] => 0.17779898643494 [t0.1] => 0.17780303955078 [artist musics] => 0.3409149646759 [rate] => 0.34865999221802 [sugesstion] => 0.36006498336792 [sync array] => 0.36062812805176 [titles load] => 0.36096596717834 [comments load] => 0.36151504516602 [best users load] => 0.43999195098877 [before view load] => 0.43999409675598 ) 0.5265