متن آهنگ Bejoz Khoda Kasi Nist از هایده

Bejoz Khoda Kasi Nist - Hayedeh


32 👁


همه دلا شکسته
تموم لبها بسته
دلم میخواد بخونم

اما سازا شکسته
اما سازا شکسته
همه دلا پر از غم
تو چشما اشک ماتم

دیگه فریادرسی نیست
بجز خدا کسی نیست
بجز خدا کسی نیست

از عشق نمیشه حرف زد
نه از محبت دم زد
از عشق نمیشه حرف زد
نه از محبت دم زد
دیگه کسی نمونده
که رفت و خونه ش در زد
که رفت و خونه ش در زد
همه دلا شکسته
تموم لبها بسته
دلم میخواد بخونم
اما سازا شکسته
اما سازا شکسته

ز بس تنها نشستم
درها رو رو خود بستم
هم صحبت آینه
اونم زدم شکستم
آه ای خدا به داد ما نمیرسی
مردیم همه ز حسرت و ز بی کسی
آه ای خدا به داد ما نمیرسی


مردیم همه ز حسرت و ز بی کسی
دیگه کسی نمونده
که رفت و خونه ش در زد
که رفت و خونه ش در زد
همه دلا شکسته
تموم لبها بسته
دلم میخواد بخونم
اما سازا شکسته
اما سازا شکسته

ز بس تنها نشستم
درها رو رو خود بستم
هم صحبت آینه
اونم زدم شکستم
آه ای خدا به داد ما نمیرسی
مردیم همه ز حسرت و ز بی کسی
آه ای خدا به داد ما نمیرسی
مردیم همه ز حسرت و ز بی کسی
دیگه کسی نمونده
که رفت و خونه ش در زد
که رفت و خونه ش در زد
همه دلا پر از غم
تو چشما اشک ماتم
دیگه فریادرسی نیست
بجز خدا کسی نیست
بجز خدا کسی نیست
بجز خدا کسی نیست
بجز خدا کسی نیست
بجز خدا کسی نیست
بجز خدا کسی نیست


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

علیرضا طلیسچی
زانیار خسروی
محبوب ترین ها
هایده

ارسال

ارسال

0.34938097000122Array ( [depedency load] => 0.00039410591125488 [music find] => 0.062323093414307 [t0.1] => 0.062328100204468 [artist musics] => 0.26467800140381 [rate] => 0.26876306533813 [sugesstion] => 0.27465415000916 [sync array] => 0.27490305900574 [titles load] => 0.27521514892578 [recent load] => 0.27597403526306 [comments load] => 0.27767395973206 [best users load] => 0.27838397026062 [before view load] => 0.27838611602783 ) 0.4378