تصویر آهنگ متن آهنگ نمی خوام از هایده از هایده

متن آهنگ نمی خوام از هایده

Nemikham - Hayedeh - 40 Golden Hits of Hayedeh


282 👁


نگو نگو نميام

نگو نگو نميام

اميدُ پر دادن

ديگه سخته برام

ديگه سخته برام

حالا كه دست گلدون

به ساق گل رسيده

حالا كه عطر آشتي

تو خونمون پيچيده

حالا كه خوب مي دوني

دلم هواتو كرده

حالا كه بغض و كينه

پاشو كنار كشيده

نگو نگو نميام

نگو نگو نميام

اميدُ پر دادن

ديگه سخته برام

ديگه سخته برام

آلاله غنچه كرده

كاش بودي و مي‌ديدي

كبوتر بچه كرده

كاش بودي و مي ديدي

گلا چشم انتظارن

تا از در برسي تو

گلا غرق بهارن

كاش بودي و مي ديدي

مي گن وقتي قاصدك

رو دوش گل سواره

خوشبختي مياره

كاش بودي و مي ديدي

قُمري توي ايوون

داره لونه مي ذاره

مي گنكاش بودي و مي ديدي

حالا كه دست گلدون

به ساق گل رسيده

حالا كه عطر آشتي

تو خونمون پيچيده

حالا كه خوب مي دوني

دلم هواتو كرده

حالا كه بغض و كينه

پاشو كنار كشيده

نگو نگو نميام

نگو نگو نميام

اميدُ پر دادن

ديگه سخته برام

ديگه سخته برام

نگو نگو نميام

نگو نگو نميام

اميدُ پر دادن

ديگه سخته برام

ديگه سخته برام

حالا كه دست گلدون

به ساق گل رسيده

حالا كه عطر آشتي

تو خونمون پيچيده

حالا كه خوب مي دوني

دلم هواتو كرده

حالا كه بغض و كينه

پاشو كنار كشيده

نگو نگو نميام

نگو نگو نميام

اميدُ پر دادن

ديگه سخته برام

ديگه سخته برام

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

حمید صفت
پویا بیاتی
محبوب ترین ها
هایده

ارسال

ارسال

0.25258994102478Array ( [depedency load] => 0.00032305717468262 [music find] => 0.014800071716309 [t0.1] => 0.014803886413574 [artist musics] => 0.098541021347046 [rate] => 0.10221910476685 [sugesstion] => 0.10804200172424 [sync array] => 0.10821795463562 [titles load] => 0.10846710205078 [comments load] => 0.10882091522217 [best users load] => 0.21077489852905 [before view load] => 0.21077704429626 ) 0.3027