تصویر آهنگ متن آهنگ Flower از Helen از Helen

متن آهنگ Flower از Helen

- Helen


157 👁


دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم
روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم
دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم
روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم
می خوام به خاطرت بیاد اون روزای طلائی
اون عشق پاک و سادمون اون همه بی ریائی
اون روزائی که خورشید تو دستامون خونه داشت
ماه از تن من و تو نگاشو بر نمیداشت
دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم
روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم
دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم

ای کاش شبی دوباره وقتی تورو می بینم
مثل گذشته بازم تو رو عاشق ببینم
اون شبائی که باهم ستاره می شمردیم
زنده به خاطر هم، برای هم می مردیم
می خوام به خاطرت بیاد اون روزای طلائی
اون عشق پاک و سادمون اون همه بی ریائی
اون روزایی که خورشید تو دستامون خونه داشت
ماه از تن من و تو نگاشو بر نمیداشت
دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم
روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم


دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم
روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم

نگات بگه هنوزم منو ز یاد نبردی
عشق قشنگمونو به قصه ها سپردی
نگات بگه تا امروز منتظر تو بودم
لحظه به لحظه یادت همیشه باتو بودم
می خوام به خاطرت بیاد اون روزای طلائی
اون عشق پاک و سادمون اون همه بی ریائی
اون روزایی که خورشید تودستامون خونه داشت
ماه از تن من و تو نگاشو بر نمی داشت
دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم
روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم
دارم به دیدنت میام یه شاخه گل بیارم
روزای خوب رفته رو به خاطرت بیارم

دارم به دیدنت میام
دارم به دیدنت میام
یه شاخه گل بیارم


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.20168304443359Array ( [depedency load] => 0.00031399726867676 [music find] => 0.013759136199951 [t0.1] => 0.0137619972229 [artist musics] => 0.092410087585449 [rate] => 0.096076011657715 [sugesstion] => 0.10236310958862 [sync array] => 0.10261011123657 [titles load] => 0.1028470993042 [comments load] => 0.10322213172913 [best users load] => 0.19955396652222 [before view load] => 0.19955515861511 ) 0.2551