متن آهنگ Free Tibet از Hilight Tribe

- Hilight Tribe

43 👁
Om Mani Padme Hum
Om Padma Sanbhava
Om Dalai Lama
Om lamatashide
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Om gate paragate parasamgate bodhi svaha
Om muni muni maha muniye sakyamuni svaha
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

شکیلا
ایوان بند
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.32583999633789Array ( [depedency load] => 0.00033307075500488 [music find] => 0.027754068374634 [t0.1] => 0.027758121490479 [artist musics] => 0.11630702018738 [rate] => 0.12112712860107 [sugesstion] => 0.13095116615295 [sync array] => 0.14934110641479 [titles load] => 0.1496160030365 [comments load] => 0.15002202987671 [best users load] => 0.32333016395569 [before view load] => 0.32333207130432 ) 0.3800