متن آهنگ Az Yadha Rafte از Hojat Ashrafzadeh

- Hojat Ashrafzadeh


10 👁


دست به دست مدعی شانه به شانه میروی
آه که با رقیب من جانب خانه میروی
آه که با رقیب من جانب خانه میروی
بی خبر از کنار من ای نفس سپیده دم
گرم تر از شرارهی آه شبانه میروی
من به زبان اشک خود میدهمت سلام و تو
بر سر آتش دلم همچو زبانه میروی
گردش جام چشم تو هیچ به کام ما نشد


تا به مراد مدعی همچو زمانه میروی
حال که داستان من بهر تو شد فسانه ای
باز بگو به خواب خوش با چه فسانه میروی
دست به دست مدعی شانه به شانه میروی
آه که با رقیب من جانب خانه میروی
آه که با رقیب من جانب خانه میروی


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.22776412963867Array ( [depedency load] => 0.00031018257141113 [music find] => 0.04933500289917 [t0.1] => 0.049339056015015 [artist musics] => 0.12433910369873 [rate] => 0.12804412841797 [sugesstion] => 0.13401913642883 [sync array] => 0.13420820236206 [titles load] => 0.13447713851929 [comments load] => 0.13484311103821 [best users load] => 0.22574615478516 [before view load] => 0.22574806213379 ) 0.2935