متن آهنگ Shining Star از IN2IT

- IN2IT

25 👁
Oh Shining Star 나만의 별이 되어
In This Life 밝게 빛나줘

눈부셔 Pam Pam Pam
온 세상 밝혀줘
그렇게 우린 Now Get Up Get up

난 별이 될 순 없어
하지만 볼 수 있잖아
수없이 빛나는 밝은 별을 보며
내가 행복하다면 누가 뭐래도 괜찮아

멀어지는 꿈을 잡으려 할 때
저 하늘 빛나는 별이 비추네
나의 눈물 들킨 여린 가슴을 따뜻하게 해준 너

Oh Shining Star 나만의 별이 되어
In This Life 밝게 빛나줘

눈부셔 Pam Pam Pam
온 세상 밝혀줘
그렇게 우린 Now Get Up Get up

넌 아마 모를 거야
니가 얼마나 사랑스러운지
깊은 어둠에서 별은 더 빛나듯
긴 시간이 지나면 널 알아줄 세상을

멀어지던 꿈이 손에 닿을 때
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
문득 고맙다는 말이 떠올라
고갤 돌려보면 항상 곁에서 웃어주지 이렇게

Oh Shining Star 나만의 별이 되어
In This Life 밝게 빛나줘

눈부셔 Pam Pam Pam
온 세상 밝혀줘
그렇게 우린 Now Get Up Get up

긴 어둠을 지나면
눈부신 햇살이 우리를 비추듯
넘어져도 포기하지 마
바로 여기 나의 손을 잡아

Oh Shining Star 나만의 별이 되어
In This Life 밝게 빛나줘

눈부셔 Pam Pam Pam
온 세상 밝혀줘
그렇게 우린 Now Get Up Get up

Oh Shining Star 나만의 별이 되어
In This Life 밝게 빛나줘

눈부셔 Pam Pam Pam
온 세상 밝혀줘
그렇게 우린 Now Get Up Get up
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

زخمی
آرش ای پی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.41243696212769Array ( [depedency load] => 0.00033402442932129 [music find] => 0.027184963226318 [t0.1] => 0.027188062667847 [artist musics] => 0.20603895187378 [rate] => 0.21064209938049 [sugesstion] => 0.22075295448303 [sync array] => 0.24467611312866 [titles load] => 0.24495911598206 [comments load] => 0.24532508850098 [best users load] => 0.40811800956726 [before view load] => 0.40812110900879 ) 0.4631