متن آهنگ Keep Breathing از Ingrid Michaelson

Keep Breathing - Ingrid Michaelson


11 👁


The storm is coming but I don't mind.
People are dying, I close my blinds.
All that I know is I'm breathing now.
I want to change the world, instead I sleep.
I want to believe in more than you and me.
But all that I know is I'm breathing.
All I can do is keep breathing.
All we can do is keep breathing
Now,
Now
Now
Now
All that I know is I'm breathing.


All I can do is keep breathing
All we can do is keep breathing
All we can do is keep breathing
All we can do is keep breathing
All we can do is keep breathing
All we can do is keep breathing
All we can do is keep breathing
All we can do is keep breathing
All we can do is keep breathing
All we can do is keep breathing
Now

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

فریدون آسرایی
ماکان بند
محبوب ترین ها
Ingrid Michaelson

ارسال

ارسال

0.23965001106262Array ( [depedency load] => 0.00035309791564941 [music find] => 0.028178930282593 [t0.1] => 0.028182029724121 [artist musics] => 0.22053098678589 [rate] => 0.22623991966248 [sugesstion] => 0.23302888870239 [sync array] => 0.2340259552002 [titles load] => 0.23555588722229 [recent load] => 0.2363109588623 [comments load] => 0.23667287826538 [best users load] => 0.23748302459717 [before view load] => 0.23748397827148 ) 0.3120