متن آهنگ Fever از Inna

- Inna - Hot

108 👁 متن آهنگ Fever از Inna - امتیاز 10.0 از 1 نظر
Look in the mirror, you are my hero
You give me fever, fever
Slowly, with passion, both have attraction
Nobody's trying to stop me

Look in the mirror, you are my hero
You give me fever, fever
Slowly, with passion, both have attraction
Nobody's trying to stop me

But I can fall, I can fall
You're the reason that I'm crying
And I dream, and I dream
I can dream that I'm with you

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Look in the mirror, you are my hero
You give me fever, fever
Slowly, with passion, both have attraction
Nobody's trying to stop me

Look in the mirror, you are my hero
You give me fever, fever
Slowly, with passion, both have attraction
Nobody's trying to stop me

But I can fall, I can fall
You're the reason that I'm crying
And I dream, and I dream
I can dream that I'm with you
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

بهزاد لیتو
معین
محبوب ترین ها
Inna

ارسال

ارسال

0.23078393936157Array ( [depedency load] => 0.00031113624572754 [music find] => 0.026587963104248 [t0.1] => 0.026592016220093 [artist musics] => 0.14315009117126 [rate] => 0.14775514602661 [sugesstion] => 0.15687894821167 [sync array] => 0.16425895690918 [titles load] => 0.16450905799866 [comments load] => 0.16490197181702 [best users load] => 0.22811603546143 [before view load] => 0.22811698913574 ) 0.2832