تصویر آهنگ متن آهنگ Alefbaye Yar از Iraj از Iraj

متن آهنگ Alefbaye Yar از Iraj

- Iraj

ژانر: کلاسیک


816 👁 متن آهنگ Alefbaye Yar از Iraj - امتیاز 10.0 از 1 نظر


الف میگم ابروت کمونه ای کمون ابروی من
ب میگم بالات بلنده ای گل خوشبوی من
ت تو را میخوام عزیزم تا برام تاتی کنی
ث ثواب گر لباتو با لبام قاطی کنی
جیم جوابم را ندادی
چ چرا
ح حامی خواتم خودم میخوام تو را
دال دلم پیش دلت باشد گرو
ذال ذلیلت گشتم از پیشم نرو
دال و ذال و ر – روسری قشنگ داری
ز – ز – ز – ز حال من خبر داری


سین میخوام بگم سمن بری سمن بری
شین میخوام بگم شیرین لبی و شکری
صاد و ضاد و طین و ظین و عین و غین و ف و قاف و کاف و گاف و لام و میم
لم بده برام رو صندلی ، رو صندلی
نون نیگات کنم چرا که خیلی خوشگلی

ی یواش بیا بخون برام الف ب رو
دیدی که برات الف رو خوندم تا ی رو


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.75727510452271Array ( [depedency load] => 0.00030899047851562 [music find] => 0.54799890518188 [t0.1] => 0.54800295829773 [artist musics] => 0.63430690765381 [rate] => 0.63790202140808 [sugesstion] => 0.64395689964294 [sync array] => 0.64414310455322 [titles load] => 0.64437794685364 [comments load] => 0.64474201202393 [best users load] => 0.75524091720581 [before view load] => 0.75524210929871 ) 0.8073