تصویر آهنگ متن آهنگ Oumadam Az Hend Oumadam از Iraj از Iraj

متن آهنگ Oumadam Az Hend Oumadam از Iraj

- Iraj


153 👁


اومدم از هند اومدم با ماشین بنز اومدم
اومدمو باز اومدم خیلی سر افراز اومدم
منم که دلشاد اومدم بیغمو ازاد اومدم
به عشق شیرین اومدم مثال فرهاد اومدم
کی فکر پولو گرونم اخه پسر قارونم
میدونمو خوب میدونم
میتونم و خوب میتونم


علی بیغمم میدونه ننم
الکی خوشم بیخیالشم
تو به پولات مینازیو هرجا بری باد میکنی
کی تو ز ما بیچاره ها اواره ها یاد میکنی


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.19330310821533Array ( [depedency load] => 0.00030112266540527 [music find] => 0.015748977661133 [t0.1] => 0.015752077102661 [artist musics] => 0.089161157608032 [rate] => 0.092849969863892 [sugesstion] => 0.098847150802612 [sync array] => 0.099030017852783 [titles load] => 0.099261999130249 [comments load] => 0.099632978439331 [best users load] => 0.19134497642517 [before view load] => 0.19134616851807 ) 0.2438