متن آهنگ Way Hii از Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Simmie Sims

- Jabril Thomaz, buddy, Horgay Gordy, Allen Story, Rakim Mayers, Bryan James Sledge, Anna Gaye, A$AP Mob, Wiz Khalifa, Jeremiah Owens, A$AP Rocky, BJ The Chicago Kid, Simmie Sims

149 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


علیرضا جی‌جی
امیر تتلو
محبوب ترین ها
Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Jabril Thomaz feat Simmie Sims

ارسال

ارسال

0.45505785942078Array ( [depedency load] => 0.00035285949707031 [music find] => 0.13218688964844 [t0.1] => 0.13219094276428 [artist musics] => 0.22803592681885 [rate] => 0.23277878761292 [sugesstion] => 0.24362993240356 [sync array] => 0.26629090309143 [titles load] => 0.26656889915466 [comments load] => 0.26698398590088 [best users load] => 0.45165991783142 [before view load] => 0.45166182518005 ) 0.5101