متن آهنگ Say Love از JoJo

- JoJo


9 👁


This is us at our best, and at our worst
And when we speak, does it feel unrehearsed?

Cause where I wanna be is far apart
From where we are, from where we are
And I thought I found the place where we could start
Talk from the heart, talk from the heart

But you just say I'm perfect
Say I'm pretty
Say I'm worth it
But if you really care for me

Say love
I want you to say love
I want you to say love
When I say "love you"
You just say "me too"
But I want you to say love

It feels like we can't get out of first
When we do it's like we're stuck in reverse, oh

Cause where I wanna be is far apart
From where we are, from where we are
And I thought I found the place where we could start
Talk from the heart, talk from the heart

But you just say I'm perfect


Say I'm pretty
Say I'm worth it
But if you really care for me

Say love
I want you to say love
I want you to say love
When I say "love you"
You just say "me too"
But I want you to say love

Oh, oh, woah, oh
Sa-a-a-y
Woah-oh-oh-oh
Oh no, sa-a-a-y

But you just say I'm perfect
Say I'm pretty
Say I'm worth it
But if you really care for me

Say love
I want you to say love
I want you to say love
When I say "love you"
You just say "me too"
But I want you to say love

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

شایع
حمیرا
محبوب ترین ها
JoJo

ارسال

ارسال

0.28631591796875Array ( [depedency load] => 0.00032591819763184 [music find] => 0.1101438999176 [t0.1] => 0.11014986038208 [artist musics] => 0.18415498733521 [rate] => 0.18758988380432 [sugesstion] => 0.19352889060974 [sync array] => 0.19370603561401 [titles load] => 0.1939389705658 [comments load] => 0.19427490234375 [best users load] => 0.28435683250427 [before view load] => 0.28435897827148 ) 0.3390